Rekordomsætning og stærkt resultat i ekstraordinært år

 
2020 var et helt igennem ekstraordinært år for Danish Agro koncernen, hvor vi skulle håndtere store udefrakommende kriser. Corona-pandemien ramte os i marts, og blot en måned senere blev store dele af vores IT-miljø lagt ned som følge af et hackerangreb.

Begge hændelser har i 2020 bidraget til usikkerhed, komplicerede arbejdsgange og ikke mindst trukket en hel del veksler hos alle medarbejdere i Danish Agro koncernen.

Det er derfor rigtig flot, at vi på trods af de ekstraordinære udfordringer formår at realisere et resultat før skat på 492 mio. kr., hvilket er en forbedring på 90 mio. kr. i forhold til 2019. Det tilfredsstillende resultat er leveret på baggrund af en rekordomsætning på 39,4 mia. kr., hvilket er en forbedring på 11,7 % i forhold til året før.

Corona-pandemien og hackerangrebet har betydet, at meget fokus i 2020 har været på sikring af den fortsatte drift. Forsyningen af varer og ydelser til landmændene skulle sikres, men vi er samtidig lykkedes med at udvikle vores forretning samt øge samhandelen med endnu flere landmænd.

I 2020 blev der indfriet en række stærke strukturelle mål , som vil have stor betydning for koncernens videre udvikling.

I februar indgik vi en aftale med Vestjyllands Andel om opkøb af de resterende 22,3 % aktier i Hedegaard. Det har betydet, at vi kan strukturere og implementere synergier på en helt anden måde end tidligere – et arbejde som vi er godt i gang med.

Finansielle resultater


I 2020 leverede Danish Agro stor fremgang i de finansielle resultater i et ellers udfordrende år, som var præget af stort konkurrencepres, corona-pandemi og hackerangreb.

RESULTAT FØR SKAT

Danish Agro koncernen realiserer et resultat før skat (EBT) på 492 mio. kr., hvilket er 90 mio. kr. højere end sidste år. Det er et meget tilfredsstillende resultat, der er realiseret på trods af et højt konkurrencepres, og som følger koncernens budgetter og målsætninger for året.
 

OMSÆTNING

Resultatet før skat er realiseret på baggrund af Danish Agro koncernens hidtil største omsætning på 39,4 mia. kr., hvilket er 11,7 % højere end i 2019. Den store stigning i omsætningen på 4,1 mia. kr. vidner om øget samhandel med endnu flere landmænd i det forgangne år. Heraf kommer 0,7 mia. kr. fra opkøb af maskinaktiviteter i Baltikum.

På trods af ekstraordnære udfordringer med blandt andet corona-pandemi og hackerangreb er det lykkedes koncernen at øge markedsandele på tværs af koncernens divisioner.

DRIFTSINDTJENING

Også koncernens driftsindtjening (EBITDA) nåede et tilfredsstillende niveau på 1.131 mio. kr., hvilket er 79 mio. kr. bedre end i 2019.
 

BALANCE

Via stærkt fokus på styring af pengebindinger er den samlede balance realiseret med 17,2 mia. kr., hvilket er i niveau med sidste år. Det er opnået på trods af stigningen i aktiviteten med 11,7 %. Samtidig er det lykkedes at sænke den nettorentebærende gæld med godt 100 mio. kr. på baggrund af positive pengestrømme fra driften samt tilbageholdenhed med investeringer.
 

EGENKAPITAL OG SOLIDITET

Koncernegenkapitalen er steget med 64 mio. kr. og udgør kr. 5,3 mia. kr. ved årets udgang. Dette sammenholdt med den lavere balance gør, at soliditeten er øget til 31,0 %.

OVERSKUDSDELING

 
Bestyrelsen i Danish Agro er tilfreds med at kunne indstille til, at der overføres 48 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne, svarende til 25 % af moderselskabets resultat efter skat. Udlodningen fordeles på basis af årets samhandel.

Hoved- og nøgletal

Koncernens hoved- og nøgletal for 2020 viser den samlede resultatopgørelse og balance samt oversigt over pengestrømsopgørelse og diverse nøgletal.

STØRSTE CLAAS KUNDE I VERDEN

 
Danish Agro er efter kun fire år blevet den absolut største kunde hos tyske CLAAS med distributionsansvaret i Skandinavien, Finland og Baltikum samt udbyder af premiumprodukter til professionelle landbrug og maskinstationer i Nordeuropa.

Årsrapporten 2020

2020 var et helt igennem ekstraordinært år for Danish Agro koncernen, hvor vi skulle håndtere store udefrakommende kriser. Corona-pandemien ramte os i marts, og blot en måned senere blev store dele af vores IT-miljø lagt ned som følge af et hackerangreb. 

Det er derfor rigtig flot, at vi på trods af de ekstraordinære udfordringer formår at realisere et resultat før skat på 492 mio. kr., hvilket er en forbedring på 90 mio. kr. i forhold til 2019. Det tilfredsstillende resultat er leveret på baggrund af en rekordomsætning på 39,4 mia. kr., hvilket er en forbedring på 11,7 % i forhold til året før.

Hovedmål 2021

 
På trods af forretningsmæssige udfordringer med corona og hackerangreb i 2020 står Danish Agro koncernen økonomisk stærkt ved indgangen til 2021. Der blev realiseret en solid høst af god kvalitet i store dele af vores markedsområder i 2020, hvilket giver et godt kommercielt udgangspunkt til det kommende år.

Vi sætter os igen høje strukturelle og finansielle mål. Fokus er konstant på at finde en stærk balance mellem finansiel robusthed og videreudvikling af koncernen. Vi har et løbende mål om at forbedre vores økonomiske nøgletal, herunder indtjening, egenkapital, mv., så vi har et så stærkt udgangspunkt for den videre udvikling af forretningen som muligt. Samtidig er det vores mål løbende at udvikle forretningen, så vi lever op til den moderne landmands ønsker og behov. Det skal ske, så der balanceres mellem hensyn til økonomiske nøgletal og fremtidigt forretningspotentiale.

Danish Agro koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2021. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet. Vi skal hele tiden tage højde for den strukturtilpasning mod større og færre landmænd, der finder sted hos vores kunder.