Stærkt resultat i presset branche

2017 har været et godt og succesfuldt år for Danish Agro koncernen. Vi er blevet en stærkere samarbejdspartner for de landmænd, vi samarbejder med.

 • Den moderne landmands succes afhænger af viden og kvalitetsprodukter til konkurrencedygtige priser, som skaber værdi på bedriften. Hele Danish Agros strategi er baseret på at levere på disse faktorer. Vi er sat i verden for, at skabe værdi for landmanden.

  Vi er derfor meget tilfredse med, at vi i 2017 fik styrket vores position som en effektiv samarbejdspartner til landbruget, konsolideret vores internationale position samt realiseret et årsresultat, der til fulde lever op til vores forventninger og målsætninger.

Finansielle resultater

2017 har været et godt og succesfuldt år for Danish Agro koncernen, som til fulde har levet op til de fastlagte finansielle mål. Årets resultat før skat er på 613 mio. kr., som er på niveau med sidste års resultat.

Både årets resultat samt forbedrede finansielle nøgletal betegner koncerndirektionen som værende meget tilfredsstillende.

Omsætningen i 2017 var på 31,4 mia. kr., hvilket er på niveau med omsætningen året før. En sen høst og udviklingen i varepriser har betydet et fald i grovvareomsætningen, som er modsvaret af øgede aktiviteter indenfor maskindivisionen.

EGENKAPITAL

Koncernens egenkapital er øget med 479 mio. kr. fra 4.416 mio. kr. til 4.895 mio. kr. Over de seneste fem år er koncernens egenkapital øget med 2,8 mia. kr. Det følger Danish Agro koncernens fokus på stærke nøgletal, der er udgangspunktet for at skabe værdi for ejerne.

SOLIDITET

Det er positivt, at koncernens soliditet er øget til 31,3 % i lyset af de strukturelle opkøb i både Tyskland, Sverige og indenfor maskindivisionen, som er foretaget gennem de seneste år.

Forudsætningen for koncernens vækst har i alle årene været sunde finansielle nøgletal. Fra 2010 til 2017 har koncernen mere end fordoblet sin størrelse. I samme periode har vi formået at øge vores soliditet fra 19,6 % til 31,3 %. Det er meget positivt. 

Koncernens mål er at nå en soliditet i niveauet 35 %.

 • OVERSKUDSDELING

  Danish Agros rødder i andelsbevægelsen går tilbage til 1901, hvor Stevns Andel blev grundlagt med det formål at købe, behandle og sælge landmandens produkter bedst muligt. Det er fortsat præmissen for den måde, vi driver forretning på. Derfor er bestyrelsen også glad for, at kunne indstille til, at der i år overføres 31 mio. kr. i overskudsudlodning til medlemmerne.

Hoved- og nøgletal

Koncernens hoved- og nøgletal for 2017 viser den samlede resultatopgørelse og balance samt oversigt over pengestrømsopgørelse og diverse nøgletal.

Hent koncernens hoved- og nøgletal
 • Selskabsoversigt

  Siden starten i 1901 har Danish Agro fokuseret på at være den bedst mulige samarbejdspartner for landmænd. Vi er sat i verden for at skabe størst mulig værditilvækst for de landmænd, vi samarbejder med.

  Det gør vi i dag via seks forretningsdivisioner og ca. 100 datterselskaber i 16 lande, der kan støtte landmanden med de produkter og ydelser, der er brug for på en moderne bedrift. Derudover skaber vi værdi ved at følge og forædle landmandens varer hele vejen fra jord til bord.

  Se selskabsoversigt

Værdi for landmanden

Vækst og udvikling er forudsætningen for, at Danish Agro fortsat kan være en effektiv partner til landbruget.

Strategien er klar. Danish Agro koncernen skal bevare relativ, international størrelse overfor konkurrenter og leverandører samt sikre, at koncernen effektivt opfylder de behov, den moderne, professionelle landmand har. Det er den måde, vi bedst hjælper landmændene. 

I 2017 formåede Danish Agro via en række strukturelle tiltag at blive en mere attraktiv samarbejdspartner for landmænd.

Hele koncernen har haft fokus på effektivisering og udnyttelse af synergier, så vores processer og organisationsstruktur lever op til kravene fra vores kunder.

Derudover har vi styrket vores internationale position. I Finland blev grovvarevirksomheden Eepee opkøbt af vores datterselskab Hankkija Oy, så vi nu er blevet en endnu stærkere samarbejdspartner for landmændene i den vestlige del af Finland. I Sverige blev grovvarevirksomheden VärmLant AB opkøbt af Swedish Agro, som nu kan brede sine produkter og ydelser ud til flere svenske landmænd.

Vores grovvareselskaber i Estland, Letland og Litauen har igen i år leveret stærke resultater. Vi har i 2017 lavet flere strukturelle investeringer i de tre lande, som vil give fordele for både os og kunder i de kommende år. 

I Litauen har vi via strategisk samarbejde fået adgang til dybvandshavnen i Klaipeda, hvor der også er bygget en betydelig lagerkapacitet. 

I Polen har grovvareselskabet Polish Agro haft et godt år, hvor resultatet er forbedret betydeligt. I Ungarn har datterselskabet Hungaria Agro været igennem et generationsskifte i ledelsen, og der bliver nu lagt en ny strategi for selskabet.

 • ​I Tyskland blev der i foråret 2017 ansat ny ledelse i grovvareselskabet Ceravis AG, som er i fuld gang med at eksekvere på en turn-around-plan. Vi kan allerede nu se, at der sker store fremskridt, men 2017 har været udfordrende, og det forventer vi også, at 2018 vil blive.

  Vilomix udvidede sine aktiviteter i Polen, hvor premix og vitaminselskabet Blattin Polska blev opkøbt. I vores food-division overtog rugerikoncernen DanHatch sammen med en Belgisk partner den franske rugerivirksomhed Goasduff.

Maskinsalg

- En naturlig del af en moderne grovvarekoncern

Danish Agro koncernen har i 2017 især rykket sig på sin position indenfor maskinhandel. Maskiner fylder meget i landmandens økonomi, og vi mener, at vi har en del at byde på i den strukturudvikling, som maskinbranchen står overfor.

Med opkøb af distributionsselskabet LMB Danmark A/S (nu Danish Agro Machinery A/S), seks maskinforretninger i Danmark samt investering i maskinselskabet Konekesko i Estland, Letland og Litauen står Danish Agro nu stærkt på de skandinaviske og baltiske markeder. Samtidig har der været fokus på videreudvikling og opbygning af aktiviteterne i Norge og Sverige.

Vi er stolte over, at vi har formået at udbygge og udvikle vores position på markedet for landbrugsmaskiner på så kort tid samtidig med, at vi realiserer et flot økonomisk resultat i maskindivisionen.

 • En stærk samarbejdspartner

  Vi er blandt de førende på vores felt, også uden for Danmark, og alt hvad vi gør, gør vi for at være den bedst mulige samarbejdspartner for landmænd, der kræver produkter, serviceydelser og medarbejdere af høj kvalitet.

Et kig frem mod 2018

- Høje finansielle mål for det kommende år

Rent kommercielt står Danish Agro ved indgangen til 2018 med et rigtig godt udgangspunkt for at blive en endnu stærkere samarbejdspartner for vores kunder.

Danish Agro koncernen sætter sig høje finansielle mål for 2018. Den eksisterende forretning har primær fokus, og der skal trækkes maksimale synergier ud af de eksisterende aktiviteter, så den samlede markedsstyrke bliver udviklet.

 • Læs årsrapporten 2017

  2017 har været et godt og succesfuldt år for Danish Agro.

  Koncernen fik styrket sin position som en effektiv samarbejdspartner til landbruget, konsolideret sin internationale position samt realiseret et årsresultat, der til fulde lever op til forventninger og målsætninger.

  Læs årsrapporten 2017